Order

Pre-training Methods in Information Retrieval
Secured by PayPal
PayPal Acceptance Mark

Pre-training Methods in Information Retrieval

Yixing Fan | Xiaohui Xie | Yinqiong Cai | Jia Chen | Xinyu Ma | Xiangsheng Li | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo

978-1-63828-062-0

99.00 USD