Order

Vision-Language Pre-Training: Basics, Recent Advances, and Future Trends
Secured by PayPal
PayPal Acceptance Mark

Vision-Language Pre-Training: Basics, Recent Advances, and Future Trends

Zhe Gan | Linjie Li | Chunyuan Li | Lijuan Wang | Zicheng Liu | Jianfeng Gao

978-1-63828-132-0

99.00 USD