Order

Reverse Engineering of Deceptions on Machine- and Human-Centric Attacks
Secured by PayPal
PayPal Acceptance Mark

Reverse Engineering of Deceptions on Machine- and Human-Centric Attacks

Yuguang Yao | Xiao Guo | Vishal Asnani | Yifan Gong | Jiancheng Liu | Xue Lin | Xiaoming Liu | Sijia Liu

978-1-63828-340-9

80.00 USD