Order

978-1-68083-334-8

Network and Protocol Architectures for Future Satellite Systems

Tomaso de Cola | Alberto Ginesi | Giovanni Giambene | George C. Polyzos | Vasilios A. Siris | Nikos Fotiou | Yiannis Thomas

978-1-68083-334-8

99.00 USD